CODUL DE PROCEDURA FISCALA ACTUALIZAT 2012 PDF

prescripţie a răspunderii penale PRESCRIPŢIA Codul penal actualizat am facut o fapta penala de evaziune fiscala in anul cu un prejudiciu de. Prosperitatea mediului de afaceri ține în mare măsură de o politică fiscală relaxată, care poate fi .. / privind Codul de procedură fiscală. / / precum și ale . cod numeric personal și a fost actualizat conţinutul. Ordinul / (pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea Codul de procedura fiscala Ordinul Nr din (1)-(3) sunt analizate şi actualizate anual sau ori de câte ori este necesar şi sunt revizuite o dată la.

Author: Gobar Goltijar
Country: Mali
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 17 October 2018
Pages: 243
PDF File Size: 12.38 Mb
ePub File Size: 12.2 Mb
ISBN: 879-3-64106-815-9
Downloads: 35068
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gazuru

Si la urma afli ca nu se mai prescrie niciodata. Viziteaza noul orocedura site pe www. Astazi Iulie dosarul este inca la Parchet el nefiind trimis in Judecata. La articolulalineatul 5 se abroga. Nustiu cine face asa legi murdare.

VIII, inclusiv in situatia in care a fost emis acordul de principiu.

Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012

In addition, a royalty shall include any amount which must be paid cash or in kind for the right to record or broadcast under any form performances, shows, sports events or other similar activities; fisscala La articolul 3 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat. Codul fiscalcodul munciicodul civilcodul penalcodul rutiercodul de procedura fiscalacodul de procedura penala si codul de procedura civila actualizate Titlul I in Engleza – De la data de pana in Prezent.

  FERNANDO CATACORA CONTABILIDAD DESCARGAR PDF

Marin 16 Mai Fapta cu conducerd fara permis se prescrie.

La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:. Obligatia evaluarii veniturilor realizate, la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora, revine fiduciarului.

Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins: In addition, a royalty shall include any amount which must be paid cash or in kind for the right to record or broadcast under any form performances, shows, sports events or other similar activities. I se aplica incepand cu data de 1 ianuariecu urmatoarele exceptii:. Conform articolului IX din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor intra in vigoare la data de 17 septembrie Numai daca Intra legea gratierii sau schimba art.

La articolulalineatul 7 se abroga. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. Likewise, within the meaning of the present law, a royalty shall not include the remuneration cash or in kind paid for the acquisition of the entire copyright of a computer program. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art.

La articolul 21 alineatul 2dupa litera n se introduc doua noi litere, literele o si pcu urmatorul cuprins:. Numai in Romania este atat de multa birocratie. Ordin 50 Orice persoana juridica straina poate desemna un imputernicit pentru a indeplini aceste obligatii.

  ASTE NAGUSIA BILBAO 2013 PDF

TITLE IV – Tax on incomes of micro-enterprises

Pintea Augustin 1 Noiembrie In timpul unui proces cine considera care este legea mai favorabila. La articolul 28 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Ordin The order and the list of taxpayers declared inactive shall be communicated to the taxpayers for whom they are intended and to the parties concerned, being posted on the website of the National Agency of Tax Administration.

La articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Among the affiliated persons, the price of transfer of tangible or intangible assets or the price of service provision is the transfer price.

FINCONT – Codul Fiscal : Titlul I in Engleza actualizat in

Prezenta ordonanta transpune in legislatia nationala prevederile art. La articolul 52 alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Codul fiscalcodul munciicodul civilcodul penalcodul rutiercodul de procedura fiscalacodul de procedura penala si codul de procedura civila actualizate Titlul IV in Engleza – De la data de pana in Prezent.